Koninklijke Nederlandse Vereninging voor weer en sterrenkunde
  Een ‘rakende’ in mistig Drenthe

Deze wazige kop verhult een van de meest spectaculaire gebeurtenissen die aan het firmament te zien zijn, alleen een zons- of maansverduistering of spectaculair poollicht kan wellicht wedijveren met dit verschijnsel . Het is altijd raak op het pad op aarde waar de maan rakelings langs een ster beweegt.
Het woord ‘rakelings’ moeten we inderdaad letterlijk nemen en juist dat maakt het verschijnsel zo boeiend. In een tijdsbestek van enkele minuten kan een ster een aantal keren bedekt worden door een maanberg en even zo vaak weer te voorschijn komen in een maandal. Bij heldere sterren, zoals
Regulus, is dit een niet te vergeten schouwspel. En uitgerekend deze ster had op 7 oktober 2007 na een ‘stille periode’ van zes jaar weer een ontmoeting met onze satelliet.

Lees het gehele artikel door het PDF bestand te laden.

Link: PDF Een rakende in mistig Drenthe

Dit artikel werd gepubliceerd in Zenit, februari 2009
(Zenit is een uitgave van 'De Koepel', www.dekoepel.nl)

Het artikel is gegeschreven door:

Harrie Rutten
Harrie Rutten is president van de Dutch Occultation Association (DOA) en een zeer actief waarnemer van sterbedekkingen.
Daarnaast bekleedt hij nog enkele bestuursfuncties in de Nederlandse amateursterrenkunde.
Naast de praktische sterrenkunde is hij wereldwijd bekend als ontwerper van telescoop- optica en coauteur van het boek ‘Telescope Optics’.

Copyright © Dutch Occultation Association   1998 - 2016
[ HOME ]